Wie zijn wij? Het genootschap CMC 40-45 is opgericht in 2004 en geldt sinds 2011 als formele vereniging met statuten en een inschrijving in de Kamer van Koophandel. Het ledental van de vereniging schommelt al jaren om de 80 personen, die verspreid wonen over Nederland. De leden zijn historisch geÔnteresseerd, al dan niet naar aanleiding van familieleden die zich tijdens WO II inlieten met collaboratie met de Duitsers. Wegens de gevoeligheid van het onderwerp in het algemeen en met oog op familiare betrokkenheid , kiest het genootschap er voor om terughoudend op te treden in het openbaar. Dat is de reden waarom het internetforum besloten is.

Het genootschap is een verzameling mensen die een gezamenlijke interesse delen en bereid zijn elkaar te helpen met het beantwoorden van vragen. Ook zijn er diverse leden die historisch onderzoek verrichten en daar ook over gepubliceerd hebben of gaan publiceren.

Het internetforum is het hart van ons genootschap. Leden kunnen met elkaar discussiŽren, vragen stellen en elkaar helpen aan de benodigde informatie, etc. De bereidheid om informatie met elkaar te delen is een zeer belangrijk kenmerk van het CMC 40-45 geworden. Dit succes valt of staat bij een respectvolle en prettige sfeer waarin onderling informatie kan worden uitgewisseld. Daarnaast organiseert het genootschap lezingen, excursies en een ledenvergadering met borrel, om kennis op te doen en te verspreiden, maar ook om gelegenheid te bieden voor persoonlijk contact.

Het genootschap CMC 40-45 distantieert zich nadrukkelijk van neonazistische en revisionistische ideologieŽn evenals openlijke of bedekte pogingen om de Holocaust te ontkennen.

Om het karakter van historische vereniging te waarborgen, vragen wij van aspirant-leden om een motivatie van hun aanmelding. Personen die beogen kortstondig lid te worden om eenzijdig informatie te vergaren ten behoeve van eigen onderzoek, zijn niet welkom. Het CMC 40-45 staat nadrukkelijk open voor mensen die hun kennis willen vergroten door onderling kennis te delen en uit te wisselen. Daarbij is het geen voorwaarde om historicus te zijn; historische interesse in het onderwerp is voldoende.

Bij aanmelding dienen aspirant-leden kennis te nemen van de statuten, het lidmaatschapsreglement en het huishoudelijk reglement , die via het aanmeldingsformulier kunnen worden geopend. De statuten en de beide reglementen dienen er toe om een ordelijk functioneren als historische vereniging te waarborgen.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering en kan daarom in de tijd variŽren. Het streven van het bestuur is echter om de contributie beperkt te houden. In het aanmeldingsformulier staat het actuele jaarbedrag vermeld.

Eenieder die zich aangesproken voelt door hetgeen deze website uitdraagt, wordt van harte uitgenodigd om zich aan te melden als lid van het CMC 40-45 !  Tekst: Historisch genootschap Civiele en Militaire Collaboratie 40 - 45 © 2005 vragen en/of opmerkingen: mail