Disclaimer

Het historische genootschap civiele en militaire collaboratie 1940-1945 (CMC 40-45) streeft objectieve bestudering na van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de gepubliceerde data. Het CMC 40-45 wijst elk politiek engagement en iedere vorm van oorlogsverheerlijking resoluut van de hand.

Met vragen of opmerking kunt u zich tot het bestuur wenden.
  Tekst: Historisch genootschap Civiele en Militaire Collaboratie 40 - 45 2005 vragen en/of opmerkingen: mail